HD2- Cyanogen(Mod)7 by Typhoon chodzi pięknie
Miui- podobnie jak wyżej
Sense 3.5/ICS- dwie sekundy dłużej od cm7, ale łapie Fixa