Idzie jakoś pisać ze znajomymi z playstation poprzez telefon?