Wielu klientów prosi o dłuższe terminy płatności, a przecież trzeba mieć $ na codzienne funkcjonowanie. Pytanie czy faktoring do dobra alternatywa? Ktoś już to może przerabiał wcześniej?